haender.jpg

Vind en pizza - og andet godt fra bestyrelsen

  Vind en pizza!
  Vores fælles arbejdsdag i huset d. 2. maj er aflyst. Til gengæld vil vi opfordre til, at I alle i stedet
  lægger hovederne i blød derhjemme, og kommer med forslag til et nyt navn til vores foreningshus.
  Navnet ‘Cafe Laden’ er ikke længere aktuelt og vi skal have fundet et nyt. Send forslag til bestyrelsen
  på bestyrelsen.haderslev@kfum-kfuk.dk inden d. 1. juni. Til vinderen er der pizza efter eget valg til
  hele husstanden!
  Vikar er fundet
  Styregruppen for vores kommende Børnehøjskole er i fuld gang. Der arbejdes for tiden på tegninger
  til ombygning og udvidelse af køkkenet.
  Merete Berg fra bestyrelsen er udlånt til arbejdet i styregruppen. Så længe det foregår, er Lotte Hoff
  vikar. Velkommen til hende!