DSC02004.JPG

Generalforsamlinger 2017

  Så er det tid til Generalforsamling og i år er der to af slagsen fordi vores forening bliver slået sammen med Åbenrå KFUM og KFUK se dagsordner her

  Dagsorden til ekstraordinær generalforsamling mandag den 6. marts 2017 kl. 18:00 til 18:45

  1. Generalforsamlingen åbnes af formanden, der leder valg af dirigent og protokolfører
  2. Sammenlægning af Aabenraa KFUM og KFUK med Haderslev KFUM og KFUK. Herunder betingelser for sammenlægning
  3. Godkendelse af nye vedtægter
  4. Eventuelt


  Dagsorden til ordinær generalforsamling mandag den 6. marts 2017 kl. 19:15

  1. Generalforsamlingen åbnes af formanden, der leder valg af dirigent og protokolfører
  2. Formandens beretning
  3. Afdelingers beretning og fremtidsplaner
  4. Peter fortæller om Børnefestival 2018 i Haderslev
  5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse eller anden beslutning
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Drøftelse af arbejdsopgaver i foreningen
  8. Valg af bestyrelsens medlemmer.
  På valg er Carl-Marten M. Thams og Mathias Smith. Mathias modtager ikke genvalg.
  Ikke på valg: Birgitte Hølmkjær, Merete Berg-Juul og Annie Knudsen
  9. Valg af 2 suppleanter
  10. Valg af 2 revisorer
  11. Valg af repræsentant til Café Parasollens bestyrelse
  12. Indlæg fra hovedbestyrelsen
  13. Indkomne forslag
  14. Eventuelt